บริการงานแปลเอกสาร ทุกภาษา


ขอใบประวัติอาชญากรรม (ใบตำรวจ) ใช้อะไร?

ขอใบประวัติอาชญากรรม (ใบตำรวจ) ใช้อะไรบ้าง
1.บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ 
4. ใบสมรส 
5. ใบเกณฑ์ทหาร 
6. ใบหย่า 
7. พาสปอร์ต 
8. รูปถ่ายพื้นสีน้ำเงิน 1 นิ้ว 2 รูป
*หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1-8 ใช้สำเนา

บริการขอใบตำรวจ 3,000 บาท ใช้เวลา 5 วันทำการ
.........................................................................
One Stop Service Visa & Translation Center
รับแปลเอกสารทุกภาษา ยื่นวีซ่าทั่วโลก
www.30minutestranslation.com
line id: somo91
T. 080-328-2459


ลงเมื่อ 2018-09-01 13:29:12 น. | (Promotion) ( อ่าน : 3238 ท่าน)
#ยื่นวีซ่า #แปลเอกสารทั่วโลก #ทุกภาษา #แปลภาษา #แปลภาษาราคาถูก