บริการงานแปลเอกสาร ทุกภาษา


รับถอดเทปภาษาไทย-อังกฤษ

อัตราค่าบริการถอดเทป ดังนี้

ภาษา (ถอดเทป)
นาที/บาท
ภาษาไทย
50
ภาษาอังกฤษ
100

หมายเหตุ : ถ้าเป็นศัพท์เทคนิคหรือมีหลายเสียง/เสียงไม่ชัด อาจปรับราคาตามความเหมาะสม 


ลงเมื่อ 2016-07-26 12:18:29 น. | (Promotion) ( อ่าน : 1990 ท่าน)
#ยื่นวีซ่า #แปลเอกสารทั่วโลก #ทุกภาษา #แปลภาษา #แปลภาษาราคาถูก